Інформація щодо загальної кількості акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 29.11.2018 р (розміщено 27.11.2018 р) Печать